เช็คลิสต์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในภาวะวิกฤติ

Insights

เช็คลิสต์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในภาวะวิกฤติ

การสื่อสารของแบรนด์และความโปร่งใสเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) อย่างในขณะนี้ ซึ่งทั่วทั้งโลกต่างก็กำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤติเช่นเดียวกัน

ไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างและยากที่จะจินตนาการว่าจะมีองค์กรหรืออุตสาหกรรมใดที่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้ หากบริษัทของคุณได้รับผลกระทบจากไวรัสดังกล่าวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จงระลึกไว้เสมอว่า ทั้งโลกกำลังจับตาดูวิธีการรับมือของบริษัทคุณอยู่

ทีมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team) ของวีโร่ (Vero) ได้จัดทำ “เช็คลิสต์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในภาวะวิกฤติ” เพื่อเป็นเครื่องช่วยนำทางสำหรับคุณและองค์กรของคุณให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เช็คลิสต์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในภาวะวิกฤติ

ALL OUR LATEST INSIGHTS ON EVERYTHING SOCIAL, DIGITAL, PR AND TECH