Gaming và Esports tại Việt Nam: Đấu Trường Mới Cho Các Thương Hiệu

Gaming và Esports tại Việt Nam: Đấu Trường Mới Cho Các Thương Hiệu

Gaming và Esports tại Việt Nam: Đấu Trường Mới Cho Các Thương Hiệu

Trong những năm gần đây, thể thao điện tử (esports) đã và đang dần phát triển thành một nền tảng có sức ảnh hưởng lớn mà thông qua đó, người chơi có thể tạo ra những bản sắc riêng, thể hiện sự hiện diện trực tuyến của họ và kết nối với thế giới bên ngoài. Điều đó đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các thương hiệu có thể tham gia vào sân chơi lớn này. Trong thời đại mang tính siêu cá nhân và siêu kết nối, các thương hiệu cần phải thấu hiểu hơn và sẵn sàng thích nghi với các lĩnh vực văn hóa đang chuyển mình thay đổi từng ngày.

Vero và công ty nghiên cứu thị trường – Decision Lab chia sẻ tầm nhìn chung trong việc hỗ trợ các thương hiệu kết nối với người tiêu dùng hiện đại bằng những giải pháp sáng tạo. Chúng tôi đã bắt tay với Decision Lab để kết hợp khả năng nghiên cứu của họ và đội ngũ tư vấn thương hiệu của Vero để tạo ra sách trắng về thể thao điện tử nhằm khám phá tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam.

Tải Esports Whitepaper Tại Đây!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gaming and Esports in Vietnam: A New Arena for Brands

Read in Vietnamese

In recent years, esports has developed into a highly influential platform through which people create identities, establish online presences, and connect with the outside world. This opens multiple opportunities for brands to join the battle. In an age characterized by both hyper-individualism and hyperconnectivity, brands need to be more empathetic and ready to adapt to the fast-changing cultural spheres.

Vero and market research firm Decision Lab share a vision to help brands connect with modern consumers in innovative ways. As such, we have partnered up to combine their research capabilities and Vero’s brand consulting teams to create this white paper that explores the esports landscape in Vietnam.

Download Whitepaper in English!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Whitepaper in Vietnamese!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.