Cùng Thương Hiệu Đón Đầu Những Thay Đổi Trong Thói Quen Ăn Uống Tại Việt Nam

White Papers

Cùng Thương Hiệu Đón Đầu Những Thay Đổi Trong Thói Quen Ăn Uống Tại Việt Nam

Cùng Thương Hiệu Đón Đầu Những Thay Đổi Trong Thói Quen Ăn Uống Tại Việt Nam

Read in English

Hằng năm, Vero thực hiện các nghiên cứu để thu thập và phân tích dữ liệu chuyên sâu về xu hướng thị trường, cung cấp những insight cho các thương hiệu từ nhiều ngành khác nhau và nâng tầm các kế hoạch truyền thông – tiếp thị với những chiến lược bài bản.

Sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng Việt Nam đã chú ý hơn đến thực phẩm mà họ ăn, giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe trong các sản phẩm mà họ chọn sử dụng. Nhận thấy sự thay đổi trong lối sống ‘bình thường mới’, chúng tôi một lần nữa hợp tác với Decision Lab để tiến hành nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng tại Việt Nam, tập trung vào thực phẩm và mối quan hệ của thực phẩm với sức khỏe tinh thần và thể chất.

Đăng ký ngay để nhận kết quả nghiên cứu: Cùng Thương Hiệu Đón Đầu Những Thay Đổi Trong Thói Quen Ăn Uống Tại Việt Nam với những thông tin hữu ích về thị trường thực phẩm và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam và đề xuất cho các thương hiệu.

Tải Nghiên Cứu Tại Đây!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ALL OUR LATEST INSIGHTS ON EVERYTHING SOCIAL, DIGITAL, PR AND TECH