Vero Meets #5: Nguyễn Quang Thạch, Data & Insights Team Lead

Search

Insights

Vero Meets #5: Nguyễn Quang Thạch, Data & Insights Team Lead

…mới của mình tại Vero ASEAN và chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên tầm cao mới. Đọc thêm các số khác của Vero Meets: https://vero-asean.com/category/insights/…

Read more
#Strategy #Communications #Digital marketing
Insights

Vero Meets #6: Catherine (Napalai) Faulder, Storytelling Director

…for this interesting conversation. We hope you enjoy your new journey at Vero ASEAN and trust that we will reach new heights together. Read more about Vero Meets, visit: https://vero-asean.com/category/insights/…

Read more
#Strategy #Communications #Work #Digital marketing
Insights

Vero Meets #5: Thach Quang Nguyen, Data & Insights Team Lead

…for these fascinating insights, we hope you will enjoy your new journey at Vero and trust that we will reach new heights together. Read more about Vero Meets, visit: https://vero-asean.com/category/insights/…

Read more
#Strategy #Communications #Digital marketing
Insights

Vero Meets #4: Sự bình đẳng trong lãnh đạo – Làm thế nào để phát triển tư chất lãnh đạo trong bạn

Số thứ 3 của chuyên mục Vero Meets được tập hợp từ một hội thảo trực tuyến dành cho đội ngũ Vero trên toàn khu vực Đông Nam Á. Với…

Read more
#Work
Insights

Vero Meets #4: Equality in Leadership – How to bring out the leader in you

Our 4th Vero Meets session is adapted from a panel we held for our regional team with female leaders who are experts in their field to talk about equality in…

Read more
#Work
Insights

Vero Meets VN – Phỏng Vấn cùng Đá Số Tới

Vero Meets là chuyên mục độc quyền mới nơi Vero trò chuyện với những gương mặt sáng giá tại thị trường bản địa – những nhân tố dù không hoạt…

Read more
Insights

Vero Meets #2: Sự Hòa Nhập Của Cộng Đồng LGBTIQ trong lĩnh vực PR – Marketing

Số thứ 2 của chuyên mục Vero Meets được tập hợp từ một hội thảo trực tuyến dành cho đội ngũ Vero trên toàn khu vực Đông Nam Á. Chúng…

Read more
#LGBTQIA
Insights

Vero Meets VN – Da So Toi Interview

Read in Vietnamese Vero Meets is a new series where we talk to people who are doing interesting things connected to branding, communications, or marketing — even if they’re not…

Read more
Insights

Vero Meets #2: LGBTIQ Inclusion in PR and Marketing

Our second Vero Meets session is adapted from a panel we held for our regional team with some well-known representatives of the LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer) community…

Read more
#LGBTQIA
ALL OUR LATEST INSIGHTS ON EVERYTHING SOCIAL, DIGITAL, PR AND TECH